Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kommissionen verkar för att medlemsländerna upprättar handlingsplaner med möjlighet till ekonomiskt och socialt stöd för att kunna lämna prostitutionen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram