Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kommunen eller annan lämplig samhällsinstans tillhandahåller lättillgänglig information om hur ideella organisationer bildas och vilka möjligheter till stöd som finns samt att alla oavsett förutsättningar får ökad tillgång till lokaler för föreningsverksamhet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram