Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kommuner och landsting genom offentlig upphandling minskar köttkonsumtionen inom sin egen verksamhet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram