Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kommuner och landsting genom offentlig upphandling ökar användandet av ekologiskt producerade livsmedel inom sin egen verksamhet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram