Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kommuner tvingas erbjuda tillgång till skyddade boenden i hemkommunen eller annan kommun. Denna skyldighet är redan lagstadgad, men uppfylls inte, varför sanktioner bör övervägas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram