Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att konfliktförebyggande institutioner upprättas inom ramen för både den europeiska och den globala säkerhetspolitiken.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram