Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Konfliktlösning byggd på icke-våldsprincipen ska genomsyra förskolans och fritidshemmens utbildning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram