Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att konfliktlösning byggd på icke-våldsprincipen ska genomsyra gymnasieskolans utbildning. Vidare ska personal och elever utbildas om hur normer, maktstrukturer och föreställningar om manlighet till att begränsa individers utrymme i det offentliga rummet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram