Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att konkurrenssituationen i distributionsledet ska utredas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram