Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att könspyramiden inom akademin bryts. Det ska vara minst ungefär hälften kvinnor på alla poster och på alla nivåer inom akademin.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram