Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att könsrelaterad förföljelse erkänns och att EU:s medlemsstater erbjuder skydd åt kvinnor som har tvingats fly från sina hemländer av denna anledning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram