Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för kontinuerlig fortbildning för personal inom mödra- och förlossningsvård i könsmakts-, antirasistiska och hbtq-frågor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram