Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kontroll i belastningsregistret inkluderas vid tillståndsprövning av privat driven verksamhet inom skola, vård och omsorg.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram