Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kostnaderna för arbetslösheten omvandlas till tillsvidareanställningar på heltid genom att bland annat koppla arbetslöshetsproblematiken till en generell arbetstidsförkortning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram