Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kulturen genomsyrar alla de övriga politikområdena.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram