Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kulturens kommunalt och regionalt finansierade institutioner följer statligt ingångna avtal och riktlinjer upprättade mellan sig och kulturens professionella yrkesutövare.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram