Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kulturens offentligt finansierade institutioner målmedvetet arbetar internt och externt för ett jämställt innehåll och utbud samt aktivt arbetar för att ge röst och delaktighet åt marginaliserade grupper och uttryck.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram