Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kunskap om kvinnors och mäns situation inom samtliga nationella minoritetsgrupper ska öka så att de inte undantas från det jämställdhetsarbete som pågår utanför minoritetsgruppen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram