Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kvalifikationskrav vid rekrytering till den offentliga sektorn måste vara så tydliga som det är möjligt och utformade för att motverka diskriminering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram