Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kvinnofridslagen ska ha ett företräde framför utlänningslagen. Papperslösa kvinnor som utsätts för hot, misshandel, utpressning, trakasserier eller sexuella övergrepp ska fredas och garanteras skydd i samband med brott.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram