Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kvinnor i samkönade relationer ges samma rätt till föräldraskap som heterosexuella föräldrar vid assisterad befruktning oavsett om det genomförts av svensk sjukvård eller utanför svensk sjukvård.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram