Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kvinnor som utsatts för konfliktrelaterad våldtäkt ska kunna få status som flyktingar på samma sätt som människor vilka förföljs för sin tro, politiska åsikt eller sexuella läggning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram