Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kvinnor som utsatts för konfliktrelaterat sexuellt och genusbaserat våld ses som offer för konflikt och krig och därmed får samma status och insatser som andra typer av krigsoffer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram