Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kvinnors fulla beslutanderätt över sin egen kropp säkerställs, inklusive rätten till abort.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram