Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kvinnors rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa blir en prioriterad fråga i svenskt engagemang, i internationella organisationer och vid bistånd. Fri abort, preventivmedel och säkra födslar är centrala rättigheter för flickors och kvinnors hälsa och överlevnad.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram