Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kvinnors situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att kvinnor görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram