Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att kvinnors sociala, ekonomiska, kulturella, politiska, arbetsrättsliga, medborgerliga, organisatoriska, sexuella och reproduktiva rättigheter ska bli prioriterade i internationella organisationer och vid svenskt solidaritetsarbete.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram