Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att lagar kring integritet på internet behandlar såväl individers rätt till skyddad korrespondens som rätt till skydd från övergrepp på internet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram