Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att lagar och direktivet om lika lön för lika arbete ska efterlevas och sanktioner införas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram