Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att lagen om särskilt stöd (LSS) förändras så att fler får rätt till personlig assistans oavsett ålder och i ökad omfattning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram