Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att lagen om valfrihetssystem (LOV) avskaffas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram