Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att lagstiftningen kring pornografi ses över och att möjligheten att begränsa spridningen av pornografi utreds.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram