Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att landstingen avvecklas som huvudman för vården och att kommunen, enskilt eller i samarbete, blir huvudman för all primärvård. Viss specialistvård och forskningsanknuten vård (universitetssjukhusen) ska ha statligt huvudmannaskap.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram