Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att lärarexamen inbegriper dokumenterade kunskaper om alla diskrimineringsgrunder.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram