Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Likhet inför lagen ska vara en självklarhet, men är det inte i dagens Sverige. En genomgripande undersökning av hur befintliga lagar appliceras ur ett genus-, hbtq- och antirasistiskt perspektiv är nödvändigt.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram