Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Livet grundas på naturtillgångarna, livet i skogen, marken och havet har avgörande betydelse för mänsklighetens överlevnad. Uthuggning, torrläggning och exploatering mark bidrar till förstörelse av biologisk produktion och tillgång på syre.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram