Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att lokala och regionala gång och cykelplaner ska vara obligatoriska.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram