Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Löneflexibilitet och flexibel arbetsmarknad är centrala begrepp inom EMU. Kraven på rörlighet inom arbetskraften ska öka, både inom länderna och mellan länderna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram