Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att lösningar utvecklas för att ersättning för upphovsrätt sker på ett sätt som frigör verk för visning, delning och omtolkning.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram