Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att LSS-insatser knyts till riksnormer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram