Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att lyfta fram kopplingen mellan kvinnors rätt till den egna kroppen och deras möjlighet att agera som politiska aktörer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram