Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att makten i kommissionen fördelas lika mellan könen, och att olika erfarenheter representeras genom de kandidater Sverige som medlemsland för fram.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram