Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att människor inte exploateras i sexindustrin. Fi ska vidare verka för en kartläggning av penningflöden i denna industri.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram