Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att masslagring av personinformation i proaktivt syfte, enligt teledatalagringsdirektivet inte införs.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram