Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för max sex timmars skoldag.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram