Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Med unionen har vi som medborgare ännu en arena med möjligheter att påverka samhällsutveckling både på ett nationellt, mellanstatligt och överstatligt plan. Detta är i sig positivt, då feminismen måste drivas i ett större perspektiv och inte bara inom nationer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram