Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att meningen ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” som finns i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska strykas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram