Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att mer forskning bedrivs på området djurvälfärd så att mindre plågsamma slaktmetoder kan utvecklas, samt att berörda näringsidkare får relevant utbildning på området.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram