Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att militära interventioner i konflikter endast ska ske på mandat av FN.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram