Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att minska avståndet mellan politiker och väljare genom att införa en återkommande arbetspraktik för politiker. I denna praktik ska såväl traditionella kvinno- och mansyrken som betalt och obetalt arbete ingå.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram